[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by CAISTUDIO.INFO >>คลังสื่อ CAI
<< หน้าหลัก / Home >>

  << บทความ /cai >>

Flash 8 (As 2.0)
FLVPlayback เล่น vdo แบบต่อเนื่อง

พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553
FLVPlayback เล่น vdo แบบต่อเนื่อง
วันนี้เอาเกร็ดความรู้เล็กๆ เกี่ยวกับ vdo มาฝากครับ
ข้อตกลง : เพื่อความกระชับในการเขียนบทความให้เข้าใจง่าย และรวดเร็ว
ผมขอใช้คำย่อดังนี้ครับ
  
    mc  หมายถึง  MovieClip
      as   หมายถึง  ActionScript
      cai  หมายถึง  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   วันนี้เอาเรื่องของ vdo มาฝาก ก็เนื่องจากว่าเพื่อนที่ทำสื่อ online ด้วยกัน ติดปัญเรื่อง vdo แบบว่า
อยากจะใส่ vdo เข้าไปในงานแต่ติดปัญหาที่ว่า vdo ไฟล์ใหญ่มาก ประกอบกับมีข้อกำหนดว่าไฟล์แต่
ละไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 500 kb ดังนั้น ต้องตัด vdo ออกเป็นท่อนๆ เรื่องหนึ่งก็ปาเข้าไป 10 ไฟล์ (.flv) วันนี้ผมจึงนำเรื่องของการใช้ Component : FlvPlayback มาเล่น vdo แบบต่อเนื่อง (เล่นไฟล์ที่ 1 เสร็จ
ก็ต่อไฟล์ที่ 2 ..3...) มาฝากครับ

มาเริ่มกันเลยครับ.....

1. เตรียมไฟลฺ vdo โดยตั้งชื่อไฟล์ว่า vdo1, vdo2, vdo3.......จนถึง vdo10
2. เป็นโปรแกรม Flash แล้วนำเข้า vdo โดยคลิกที่  file-->import--->import vdo--> ทำตามที่
    โปรแกรมบอกนะครับ  (import เอาไฟล์ vdo1.flv มาก่อนนะครับ)
3. ที่เฟรมให้ใส่ as ตามนี้

go=1;
stop();

4. คลิกที่ vdo แล้วใส่ as ดังนี้

on (complete){
 _root.go=_root.go+1; 
 if(_root.go==11){ // ถ้าค่า go เท่ากับ 11 ให้กลับไปที่ไฟล์ vdo1.flv จะเกิดขึ้นเมื่อเล่นครบ 10 ไฟล์
  this.load("vdo1.flv");
  this.stop();
  _root.go=1;
  }else{
 this.load("vdo"+_root.go+".flv");
 this.play();
  }
}

5. บันทึกไฟล์เก็บไว้ที่เดียวกับ vdo นะครับ
6. ทดสอบได้เลยครับเข้าชม : 62945


Flash 8 (As 2.0) 5 อันดับล่าสุด

      แสดงผลเป็นเลขไทย 5 / ส.ค. / 2555
      สร้าง Scrollbar ใช้เอง 24 / มิ.ย. / 2553
      FLVPlayback เล่น vdo แบบต่อเนื่อง 17 / มิ.ย. / 2553
      การใช้ for ช่วยให้การเขียน as สั้นลง 4 / พ.ค. / 2553
      as โหลดไฟล์ mp3 4 / เม.ย. / 2553


Powered by : PHP | Mysql | MAXSITE 1.10 | Design by : JP_Graphic [E-mail : webmaster@caistudio.info]