ช้อปดีมีคืน 2565 มีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจบ้าง

ช้อปดีมีคืน 2565 ในปีนี้นั้นจริงๆแล้วรายละเอียดที่ไม่ได้แตกต่างไปจากช้อปดีมีคืนของปี 2563 สักเท่าไหร่เลย ช้อปดีมีคืน 2565 คือ ยังเป็นโครงการช้อปดีมีคืน 2565 ที่เน้นกระตุ้นการใช้จ่ายสินค้าและบริการผ่านทางผู้ประกอบการที่มีการจด vat ซึ่งจะเป็นกลุ่มสินค้าที่เป็นหนังสือแล้วก็สินค้า otop นั่นเอง เพียงแต่ว่าในการใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืน 2565 ก็จะต้องเป็นการซื้อสินค้าหรือบริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เท่านั้นซึ่งเป็นระยะเวลาที่สั้นลงมาเดือนนึงเลยทีเดียว ดังนั้นใครที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน 2565 ควรที่จะรีบลงทะเบียนช้อปดีมีคืนและซื้อสินค้าตามวันเวลาที่ทางรัฐบาลได้กำหนดไว้เพราะว่าหากเลยเวลาที่ทางรัฐบาลได้กำหนดไว้ก็จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน 2565 จะได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีที่แตกต่างกันซึ่งจะขึ้นอยู่กับฐานภาษีของแต่ละคน โดยโครงการช้อปดีมีคืนสามารถช่วยลดหย่อนภาษีสูงสุด 9,000 บาทซึ่งถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนในอีกทางหนึ่ง

สำหรับกลุ่มสินค้าและบริการที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน 2565 ได้มีอะไรบ้าง

สำหรับโครงการช้อปดีมีคืน 2565 ก็จะมีสินค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เพราะไม่ใช่ว่าสินค้าและบริการทุกชนิดจะสามารถเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน 2565 ได้ หากเราต้องการจะใช้สิทธิ์โครงการช้อปดีมีคืนควรที่จะศึกษาข้อมูลให้เข้าใจก่อนว่าช้อปดีมีคืน 2565 ซื้ออะไรได้บ้างและสินค้าไหนที่ไม่เข้าร่วมรายการ สำหรับการที่เราซื้อสินค้าและบริการผ่านผู้ประกอบการที่จด vat ก็ตามมักจะเป็นกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยหรือว่าเป็นสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่อาจจะมีโครงการอื่นจากทางภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนอยู่แล้วนั่นเองตัวอย่างเช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ยาสูบแล้วก็ก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ เรือรวมไปถึงค่าที่พักในโรงแรมแล้วก็มีค่าบริการนำเที่ยว นอกจากนี้ก็จะยังมีกลุ่มของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค ค่าอินเทอร์เน็ต, ค่าน้ำ, ค่าไฟและค่าเบี้ยประกันวินาศภัย เป็นต้นทั้งนี้จะไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้

ข้อควรระวังสำหรับโครงการช้อปดีมีคืน 2565

การเริ่มต้นโครงการช้อปดีมีคืน 2565 ตั้งแต่ต้นปีแบบนี้ เราจะประมาณการภาษีตลอดทั้งปีได้ยากแล้วก็ทำให้เราประเมินถึงความจำเป็นในการใช้สิทธิ์รักษาได้ยากสำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำงานประจำนั่นเอง ดังนั้นสิ่งที่ควรจะต้องทำเป็นอย่างยิ่ง คือการชั่งน้ำหนักระหว่างความจำเป็นของสินค้าและบริการนั้นๆกับความจำเป็นในการรักษาสภาพคล่องเอาไว้เผื่อสิ่งจำเป็นอื่นๆอีกนั้นเอง อย่าลืมว่าสิทธิ์ลดหย่อนภาษีช้อปดีมีคืน 2565 ไม่ใช่สิทธิเครดิตภาษี ดังนั้นต่อให้เราจะได้ซื้อสินค้าหรือบริการครบทั้ง 30,000 บาทแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราสามารถลดหย่อนภาษีลงได้ทั้ง 30,000 บาท เพราะการประหยัดภาษีจะขึ้นอยู่กับอัตราภาษีของเราด้วยว่าอยู่ในฐานที่เท่าไหร่