ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์คนละครึ่งเฟส 5 มีรายละเอียดอย่างไร

คนละครึ่งเฟส 5 เป็นโครงการที่ทางรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย 50% หรือสูงสุดวันละ 150 บาทหากในแต่ละวันคุณใช้โครงการคนละครึ่ง 2565 ไม่หมดระบบจะคืนสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้ไปทบยอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส 5 และจะมีการคำนวณสิทธิ์เริ่มใช้คนละครึ่งใหม่ในเวลา 06:00 น.ของทุกวัน โดยคุณสามารถใช้สิทธิ์เริ่มใช้คนละครึ่งได้ตั้งแต่เวลา 06:00 น ถึง 23:00 น.ของทุกวันโดยผ่านร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่ง 2565 การลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 จะแบ่งออกเป็น 2 ช่องทางคือ การคนละครึ่งเฟส 5 ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังหรือการคนละครึ่งเฟส 5 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง.com ส่วนคนเก่าที่เคยได้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสก่อนหน้ามาแล้วซึ่งมีจำนวน 27 ล้านคน หากต้องการร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ให้ทำการกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่นโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ โดยจะต้องเข้าแอปเป๋าตังกดเลือก G-wallet กดที่แบนเนอร์คนละครึ่งแล้วกดยอมรับเงื่อนไขในการรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส 5 ระบบก็จะแสดงผลการรับสิทธิ์สำเร็จ 

การยืนยันตัวตนคนละครึ่งเฟส 5

การยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชั่นนั้นให้เลือกสมัครคนละครึ่งเฟส 5 ใช้เลือกสมัครใช้โครงการคนละครึ่ง 2565 และบริการ กดปุ่มยินยอมการจัดการข้อมูลและยืนยันตัวตนจากนั้นให้เตรียมถ่ายบัตรประชาชนซึ่งจะต้องกรอกข้อมูลในบัตรประชาชนและกรอกข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม กรอกข้อมูล CDD เรียบร้อยแล้วให้ทำการเลือกวิธีการยืนยันตัวตนด้วยแอป Krungthai next หรือจะเลือกสแกนใบหน้าก็ได้เพื่อเข้าร่วมคนละครึ่งเฟสใหม่

การยืนยันตัวตนโดยผ่านแอป Krungthai next เข้าสู่ แอป Krungthai next ทำการระบุรหัสเพื่อเข้าสู่ระบบ หลังจากนั้นให้ทำการกดปุ่มดำเนินการบนแอปเป่าตังกรอกรหัส otp ซึ่งจะถูกส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์เพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลสำหรับการเริ่มใช้คนละครึ่ง เมื่อทำการสมัครโครงการคนละครึ่งเฟส 5 สำเร็จแล้ว Card wallet ก็จะค้างอยู่ที่หน้ากำลังตรวจสอบข้อมูลให้คุณเลือกตรวจสอบสถานะล่าสุดเพื่อดูผลการสมัครโครงการคนละครึ่ง 2565 เมื่อเราได้ตรวจสอบสถานะการสมัครคนละครึ่งเฟส 5 wallet สำเร็จแล้วให้ไปที่หน้าหลักของแอปเป๋าตัง แล้วตรวจสอบสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง 2565 ของภาครัฐ

กรณีการยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าสำหรับให้การทำยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าเพื่อรับสิทธ์คนละครึ่ง สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ให้ทำการตรวจสอบและยืนยันข้อมูล เมื่อทำการสมัครโครงการคนละครึ่ง 2565 สำเร็จ Card wallet ก็จะค้างอยู่ที่หน้ากำลังตรวจสอบข้อมูลให้เราทำการเลือกตรวจสอบสถานะล่าสุด เพื่อดูผลการสมัครใช้งานคนละครึ่งเฟส 5 เมื่อได้ทำการสมัคร g-wallet สำเร็จแล้วให้ไปที่หน้าหลัก แล้วเราก็สามารถใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส 5 ได้เลย 

ในกรณีที่เรายืนยันตัวตนไม่ผ่านสามารถทำอย่างไรได้บ้าง

ให้เราตรวจสอบไปที่หน้าหลักในการใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง 2565กรณียืนยันตัวตนไม่ผ่านสามารถนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM ที่มีเมนูยืนยันตัวตนของธนาคารกรุงไทย โดยกาสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส 5  เราจะต้องสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้งโดยจะต้องค้นหาจุดบริการยืนยันตัวตนใกล้คุณเมื่อไปถึงตู้ atm ให้ทำการเลือกเมนูยืนยันตัวตนคนละครึ่งเฟส 5 ซึ่งจะไม่ต้องใช้บัตร ATM หลังจากนั้นให้กดปุ่ม รับรองในการ Dip เพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวตน กดปุ่มยินยอมให้เก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวตน สำหรับผู้ที่จะใช้โครงการคนละครึ่ง 2565เสียบบัตรประชาชนในช่องยืนยันตัวตนเริ่มใช้คนละครึ่ง โดยหันด้านที่มีชิปขึ้นห้ามเราเสียบในช่องใส่บัตร atm รอระบบตรวจสอบข้อมูลรับสิทธ์คนละครึ่ง เมื่อระบบได้ทำการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราถึงสามารถเอาบัตรประชาชนออกจากตู้ atm ได้ จากนั้นคุณก็ดำเนินการใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปเป๋าตังได้เลย