สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา ฝากเงินก็ได้ กู้เงินก็ดี

ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา

เมื่อเอ่ยถึงสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาหรือสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลายคนคงอยากรู้ประวัติความเป็นมาไม่มากก็น้อยว่ากว่าจะเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์แบบปี 2565 ทุกวันนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาเกิดขึ้นได้อย่างไร โดยจุดเริ่มต้นนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี 2504 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ช่วยให้สมาชิกได้หลุดพ้นจากหนี้สิน โดยผู้ที่สมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต้องมีรายได้ที่มั่นคง ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาได้จัดตั้งเงินกู้เพื่อให้สมาชิกเอาไปชำระหนี้เก่าหรือเอาไปใช้ด้านอื่น ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ไม่ได้มุ่งเน้นที่การปล่อยเงินกู้เท่านั้น แต่ยังส่งเสริมให้สมาชิกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรู้จักออมเงินเพื่อความมั่นคงในอนาคตข้างหน้าอีกด้วย อีกทั้งระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ยังเน้นให้สมาชิกสามารถช่วยเหลือพึ่งพากันเองได้ด้วยเหมือนกัน 

 

เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาทั้งที ต้องรู้วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้ด้วย

คิดจะเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาทั้งทีก็ควรรู้วิสัยทัศน์และพันธกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ไว้ด้วย กล่าวได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬามีวิสัยทัศน์เป็นสหกรณ์ต้นแบบพัฒนา บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล และยกระดับชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาให้ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสังคม สำหรับพันธกิจที่มุ่งเน้นในปี 2022 คือต้องการส่งเสริมการออมเงินของสมาชิกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีในการให้บริการแก่สมาชิก พร้อมทั้งพัฒนาการลงทุนและมอบสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่สมาชิก สำหรับสมาชิกที่ถือหุ้นสหกรณ์จะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผล และสมาชิกที่ฝากเงินในสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา ก็จะได้ ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เป็นผลตอบแทน อนึ่ง ดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์ของเงินฝากถือได้ว่าเป็นผลตอบแทนที่น่าประทับใจไม่น้อย เหมาะกับคนที่ต้องการรักษาเงินต้นปลอดภัยและได้ผลตอบแทนที่มั่นคง สำหรับท่านที่มีความประสงค์ตรวจสอบยอดเงินในบัญชี สามารถเช็คเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ผ่านเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาหรือผ่านระบบ

 

บริการเงินกู้ฉุกเฉินสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา

ใครที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เดือดร้อนเรื่องเงินด่วนก็สามารถขอเงินกู้สหกรณ์ฉุกเฉินได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขด้วย เพราะระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ก่อนทุกครั้งที่จะอนุมัติวงเงินกู้ฉุกเฉินสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา โดยเงื่อนไขมีอยู่ว่าสมาชิกที่ขอกู้ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน สำหรับวงเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา สูงสุดไม่เกิน 50000 บาท ใช้หุ้นค้ำประกันโดยคิดมูลค่าไม่เกินร้อยละ 95 ทั้งนี้ สมาชิกจะกู้เงินดังกล่าวได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินเดือนที่เหลือ ในเรื่องของการส่งคืนเงินกู้ สมาชิกสามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแบบงวดเดียว หรือชำระโดยแบ่งเป็น 2 งวดเท่า ๆ กันก็ได้ ใครที่ถือหุ้นอยู่ หากสงสัยว่าการคิดเงินปันผลหุ้นเป็นอย่างไร สามารถดูรายละเอียดผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม อยากจะบอกว่าเงินกู้ฉุกเฉินเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่สหกรณ์ดังกล่าวยังมีบริการเงินกู้ประเภทอื่น ๆ ไว้รองรับสมาชิกที่มีไลฟ์สไตล์แตกต่างกันอีกด้วย

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

ลงทะเบียนแอพเป๋าตัง

แอพเป๋าตัง แอพลงทะเบียนโครงการของรัฐบาล

ไฟแนนซ์รถมือสอง

ไฟแนนซ์รถมือสอง นำรถเก่ามาแลกเงินได้