สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ

สหกรณ์ตำรวจ เปิดให้ขอกู้เงินดอกเบี้ยไม่แพง

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งอย่างไร?

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่ประกอบอาชีพตำรวจสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นภายใต้ข้อกำหนดว่าสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติรู้จักออมเงินฝากเพื่อให้มีหลักประกันที่มั่นคงเหมือนกับสหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ สหกรณ์ตำรวจยังมีนโยบายรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น จัดหาเงินทุนเพื่อเติมเต็มสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ให้สมาชิกกู้เงินสหกรณ์ได้ตามความเหมาะสม ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน ซื้อหุ้นของธนาคารและสหกรณ์อื่นเพิ่มความมั่นคงและประโยชน์ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติยังซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลพร้อมทั้งซื้อหุ้นของกิจการที่มีความมั่นคง อย่างไรก็ตาม ผู้ที่คิดจะสมัครสมาชิกในช่วงปี 2565 แต่อยากรู้จากปากสมาชิกจริง ๆ ที่มารีวิว ก็สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเนื้อหาได้ผ่านทางสหกรณ์ตำรวจpantip ของปี 2021-2022 หรือถ้าไม่พบข้อมูลที่มีการอัพเดท ก็อาจจะต้องย้อนกลับไปดูปีก่อนหน้านี้อีกที อนึ่ง การติดตามข้อมูลระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจก็เป็นสิ่งที่พึงกระทำของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติหรือผู้ที่กำลังจะสมัครสมาชิก

 

อาชีพตำรวจสร้างความมั่นคงได้ด้วยสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ

อาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงก็จริง แต่บางครั้งอาจจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจนนำไปสู่ภาระทางการเงินได้ เช่นนั้นแล้ว จึงได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติขึ้นมาเพื่อให้บริการด้านการเงินแก่สมาชิก ทั้งนี้ หากจะพูดว่าอาชีพตำรวจสามารถสร้างความมั่งคงให้กับชีวิตของตัวเองและครอบครัวได้ด้วยการเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติก็คงไม่ผิด เพราะหากไม่นับรวมเรื่องของเงินปันผลสหกรณ์ที่ได้รับจากการเป็นหุ้นส่วนแล้ว ท่านยังได้รับสวัสดิการที่จำเป็นตามความเหมาะสมด้านต่าง ๆ อีกด้วย เช่น สวัสดิการสมาชิกที่เจ็บป่วย สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกหรือครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม 

นอกจากนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติยังเห็นว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญของชีวิต ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการจัดกองทุนการศึกษามอบให้สมาชิกในทุก ๆ ปีอีกด้วย ย้อนกลับมาที่เรื่องของเงินปันผลที่ได้ยกตัวอย่างไป หากท่านใดข้องใจว่าเงินปันผลสหกรณ์ออกเดือนไหน หรือปันผลสหกรณ์ตํารวจออกวันไหน ก็สามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติได้เหมือนกับตัวสหกรณ์ออมทรัพย์วชิระเลย

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไร?

เป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้วว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติมีข้อดีข้อเสียเป็นเรื่องปกติ หากให้ยกตัวอย่างข้อดีก็พูดได้ว่าเป็นองค์กรที่ทำให้ข้าราชการอาชีพตำรวจรู้จักอดออม มีเงินฝากที่มั่นคง พร้อมทั้งช่วยให้สมาชิกสามารถกู้เงินสหกรณ์เพื่อเอาไปใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน ซึ่งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติสามารถชำระค่างวดตามตารางผ่อนสหกรณ์ตำรวจได้เลย นอกจากนี้ สหกรณ์ตำรวจยังมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเป็นที่พึ่งของสังคม อย่างไรก็ดี ผู้ที่สมัครสมาชิกยังได้รับบริการด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนและครอบครัว ในทางกลับกัน ข้อเสียของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติคงเป็นในเรื่องของผลตอบแทนจากการถือหุ้นหรือการฝากเงินที่อาจไม่ได้มากมายอะไร แม้จะดูเหมือนว่าได้ดอกเบี้ยมากกว่าการฝากเงินออมทรัพย์กับธนาคารก็ตาม ดังนั้น ท่านใดที่ต้องการผลตอบแทนมากกว่านี้อาจจะไม่เหมาะกับการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ แต่ถ้าใครไม่ได้เอาผลตอบแทนเป็นเป้าสำคัญ แต่ต้องการความมั่นคงและหลักประกันในชีวิต การสมัครสมาชิกในปี 2565 ก็เป็นตัวเลือกเป็นการกู้ฉุกเฉินสหกรณ์ที่ตอบโจทย์

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมจํากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม อนุมัติเงินยากไหม?

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา ฝากเงินก็ได้ กู้เงินก็ดี