สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ให้กู้เงินด่วนได้จริง

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติคืออะไร?

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติหรือสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติจำกัดเกิดจากการที่กรมตำรวจออกคำสั่งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2519 ให้ทุกหน่วยงานจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ให้ตำรวจรู้จักเก็บออมเงินหรือมีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์นั่นเอง นอกจากนี้ ตำรวจที่มีความเดือดร้อนเรื่องเงินก็สามารถขอเงินกู้สหกรณ์ได้เช่นกันหากมีความจำเป็น ทั้งนี้ กล่าวได้ว่า ทั้งสวัสดิการและบริการที่ตำรวจจะได้รับจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจคล้าย ๆ กับสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไปที่ยึดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย แน่นอนว่าระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจอาจสร้างความสงสัยให้กับตำรวจบางท่านที่เพิ่งสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกหรือยังไม่ได้สมัคร ท่านอาจจะต้องทำความเข้าใจรายละเอียดเหล่านี้มากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเว็บบอร์ดสหกรณ์ตำรวจ pantip หรือทำการติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติจำกัดโดยตรง

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยมีวิสัยทัศน์และพันธกิจเช่นไร ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติจำกัดก็มีวิสัยทัศ์และพันธกิจของตนเองเช่นนั้น สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจมีวิสัยทัศน์สำคัญว่าเป็นศูนย์กลางสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจที่ยึดมั่นปรัชญา อุดมการณ์ และหลักการสหกรณ์ ในส่วนของพันธกิจนั้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติมีเป้าหมายว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงินของผู้ประกอบอาชีพตำรวจ เป็นศูนย์กลางทางวิชาการ สร้างความแข็งแกร่งให้กับสหกรณ์พร้อมทั้งสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สร้างเครือข่ายให้กับสหกรณ์ตำรวจและองค์กรอื่น ๆ และสร้างศูนย์กลางทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ สหกรณ์ดังกล่าวยังมี บริการและสวัสดิการที่ช่วยสร้างความมั่งคงทางการเงินให้กับตำรวจได้ผ่านเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้จากการถือหุ้นและดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เงินปันผลและดอกเบี้เงินฝากเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง แต่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจยังปล่อยกู้อีกด้วย โดยสมาชิกสามารถขอดูตารางผ่อนสหกรณ์ตำรวจได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ตำรวจ

 

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสารถูกจัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ อีกทั้งยังมุ่งหวังพัฒนาให้เศรษฐกิจมีการเติบโต โดยสามารถแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสารรู้จักเก็บออมได้สวัสดิการที่ควรได้รับ รับบริการฝากเงินจากสมาชิกหรือองค์กรอื่น ปล่อยเงินกู้สหกรณ์แก่สมาชิกรวมถึงสหกรณ์อื่น ถือหุ้นในธนาคารบางแห่งเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ถือหุ้นสหกรณ์อื่น ถือหุ้นในบริษัทที่มีกิจการมั่นคงส่งเสริมของความมั่นคงของสหกรณ์ ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลและเอกชน ออกตั๋วสัญญาทางการเงิน ปล่อยเงินกู้สหกรณ์สำหรับการเคหะ ให้สวัสดิการที่สมาชิกควรได้รับ หรือให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก เป็นต้น ใครที่สนใจเป็นสมาชิกสหกรณ์ตำรวจสื่อสารก็ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสหกรณ์ออมทรัพย์ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลและจัดส่งเอกสารมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจได้เลย แต่ต้องทำความเข้าใจและศึกษาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจให้ละเอียดด้วยเช่นกันเพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาในภายหลัง หรืออาจจะลองรีเสิร์ชข้อมูลคร่าว ๆ ผ่านทางสหกรณ์ตำรวจ pantip ก่อนก็ดีเหมือนกัน

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

ไฟแนนซ์เกียรตินาคิน

ไฟแนนซ์เกียรตินาคิน ได้รับวงเงินสูงกว่าหลายๆ ที่

สมัครแอป ธกส

แอปธนาคาร ธกส ดาวน์โหลดง่ายไม่ถึง 1 นาที