สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน

สหกรณ์กรมชลประทาน กู้เงินได้เพียงมีคนค้ำ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานมีประวัติความเป็นมาอย่างไร?

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานถูกจัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการและพนักงานของกรมชลประทานรู้จักกับการฝากเงินเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตในวันข้างหน้า อีกทั้งสมาชิกสหกรณ์กรมชลประทานยังได้รับบริการช่วยเหลือเมื่อได้รับความเดือดร้อนผ่านการขอเงินกู้ฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานหรือสหกรณ์ชลประทานมุ่งหวังให้สมาชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกันรวมถึงช่วยเหลือสังคมอีกด้วย โดยเริ่มแรกนั้นมีสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานมีเพียงแค่ 12 คน ระยะแรกมีข้าราชการและพนักงานกรมชลประทาน 704 คน ถือหุ้นรวมกันเป็นเงิน 86890 บาท ทั้งนี้ ในช่วงแรกนั้นเงินทุนต่าง ๆ ยังถือว่าน้อย ไม่มีสภาพคล่องที่มากพอ ทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานต้องให้สมาชิกมาดูแลช่วยเหลือสหกรณ์ในงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานธุรการ หรืองานบัญชี แต่ในปี 2565 ทางองค์กรมีสมาชิกสหกรณ์ที่มากขึ้น จึงช่วยลดภาระในส่วนนี้ลดลงไปได้เยอะอยู่เหมือนกัน

 

ประเภทบัญชีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน

ถ้าพูดถึงบริการทางการเงินพื้นฐานที่สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานต้องรู้จักนั่นคือการฝากเงินนั่นเอง โดยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานแบ่งประเภทเงินฝากออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเป็นหลักประกันเงินกู้ฉุกเฉินสามัญ ซึ่งรายละเอียดเรื่องการจ่ายดอกเบี้ยให้กับสมาชิกสหกรณ์แต่ละบัญชีก็ไม่เหมือนกัน หากใครที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานที่ใช้บัญชีออมทรัพย์ทั่วไปจะได้ดอกเบี้ยทุกวันที่ 25 มีนาคม และ 25 กันยายนของทุกปี ในส่วนของบัญชีออมทรัพย์แบบพิเศษจะได้รับดอกเบี้ยทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน และสมาชิกของสหกรณ์กรมชลประทานที่ใช้บัญชีออมทรัพย์เพื่อค้ำประกันเงินกู้ฉุกเฉิน หากว่าท่านมีทุนเงินค่าหุ้นไม่ถึง 20% ให้เปิดบัญชีออมทรัพย์แบบพิเศษโดยสามารถหักเงินกู้ได้ไม่เกิน 50000 บาท และจะถือว่าเงินฝากดังล่าวเป้นค่าหลักประกันที่ไม่สามารถถอนได้จนกว่าผู้ขอกู้จะมีทุนค่าหุ้นมากกว่า 20% อย่างไรก็ดี ถือได้ว่าดอกเบี้ยสหกรณ์เป็นสวัสดิการที่ทำให้เงินทุนของท่านได้รับการต่อยอดมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยไม่เสียเวลาไปเปล่า ๆ 

 

สมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานแบบง่าย ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์

ปัจจุบันปี 2565 ใครที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของกรมชลประทานแล้วสนใจอยากเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน แต่ไม่รู้ว่าจะสมัครสมาชิกทางช่องทางไหน บอกเลยว่าไม่ต้องคิดมาก เพราะสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานมีช่องทางออนไลน์อย่างเว็บไซต์ https://member-saving.rid.go.th/d/register.php ที่ช่วยให้คุณเข้าถึงการสมัครสมาชิกได้แบบง่ายดาย เพียงแค่อ่านเงื่อนไขข้อกำหนดของสหกรณ์ชลประทาน พร้อมทั้งกรอกเลขทะเบียนสมาชิก 6 หลักและเลขบัตรประชาชน 13 หลัก พร้อมทั้งกดยอมรับเงื่อนไขทั้งหมด ก็ช่วยให้คุณได้เป็นสมาชิกสหกรณ์แล้ว ข้อดีสำหรับการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานคือจะได้สวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินปันผล สิทธิประโยชน์ด้านดอกเบี้ยเงินฝาก หรือบริการช่วยเหลือเงินด่วนอย่างเช่นเงินกู้ฉุกเฉิน ดังนั้น การเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่ต่างอะไรกับการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

แอพธนาคารกรุงศรี

แอพธนาคารกรุงศรีฟรีค่าดาวน์โหลดใช้งาน

แอพไทยพาณิชย์

แอพไทยพาณิชย์โอนเงินก็ง่าย จ่ายบิลสะดวก