สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สหกรณ์เงินด่วนปี 65

ช่องทางติดต่อสำคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สหกรณ์ออมทรัพย์วัตถุประสงค์หลัก ๆ ในการก่อตั้งคือให้ผู้ที่ทำงานในองค์กรนั้น ๆ สามารถมีหลักประกันชีวิตที่มั่นคงผ่านการกู้เงินสหกรณ์ที่มีดอกเบี้ยต่ำพร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้ที่สมัครสมาชิกรู้จักฝากเงิน เนื่องด้วยเงินฝากจะเป็นหลักประกันที่มั่นคงในอนาคตไม่ให้เราต้องลำบาก อย่างไรก็ตาม ท่านที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถเป็นส่วนหนึ่งของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ผ่านการสมัครสมาชิก แน่นอนว่าเมื่อเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่านจะได้รับบริการและสิทธิประโยชน์ที่จำเป็นของสหกรณ์ออมทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ทั้งนั้น หากท่านมีข้อมูลหรือเรื่องที่ต้องติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก็สามารถติดต่อได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ 02-241-82501 โทรสาร 02-2418252 หากสะดวกที่จะเดินทางไปติดต่อด้วยตัวเองก็เดินทางไปได้ที่อาคาร 5 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

 

เป็นส่วนหนึ่งของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ต้องรู้จักการถือหุ้นสักหน่อย

ในเมื่อเราตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในปี 2022 หากเราเข้าไปดูระบบสมาชิกสหกรณ์ออนไลน์จะรู้ดีว่าสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งเสริมให้สมาชิกมีหลักการออมทรัพย์ และรู้จักฝากเงิน ทั้งนี้ สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรถือหุ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นในปี 2565 แม้ว่าแต่ละคนจะถือหุ้นในสัดส่วนที่น้อย แต่เมื่อรวมเงินจากสมาชิกทุกคนแล้วก็ไม่น้อยเลย โดยสมาชิกที่ถือหุ้นจะได้เงินปันผลเป็นสิ่งตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นและผลกำไรขององค์กร อย่างไรเสีย สหกรณ์ออมทรัพย์ข้อดีข้อเสียก็เป็นสิ่งที่เราควรเข้าใจ ข้อดีคือสมาชิกจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินแบบใกล้ชิดและมีความเป็นกันเองมากกว่าสถาบันการเงินอื่น ๆ เห็นได้จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ส่วนข้อเสียคือวงเงินที่กู้ค่อนข้างจำกัด และการฝากเงินหรือการถือหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาจสร้างผลตอบแทนได้ไม่ดีเท่ากับการออมเงินหรือถือหุ้นผ่านบริษัทเอกชน

 

วิธีชำระเงินให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำเป็นที่จะต้องชำระเงินหรือนำส่งเงินให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์โดยสามารถชำระเงินแบบเงินสดหรือเช็คในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด และต้องชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเท่านั้น ทั้งนี้ การนำฝากเช็ค ท่านต้องนำฝากก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือนหากว่าตรงกับวันหยุดเสาร์หรือวันอาทิตย์ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเน้นย้ำว่าไม่ควรนำเงินส่งผ่านไปรษณีย์ เพราะเสี่ยงต่อการสูญหายได้นั่นเอง สำหรับรายละเอียดการนำส่งเงินไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ สมาชิกสามารถจัดส่งได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ Fax เบอร์ 02-2418252 อีเมล์ [email protected] และไลน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ในแต่ละจังหวัด อนึ่ง หากท่านยังเข้าใจในประเด็นไหนเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกและข้อปฏิบัติที่สมาชิกพึงกระทำก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ระบบสมาชิกสหกรณ์ออนไลน์ได้

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

ไฟแนนซ์กรุงศรีอยุธยา

ไฟแนนซ์กรุงศรีอยุธยาต้องมีคุณสมบัติใดบ้าง?

ซีมันนี่ seamoney สินเชื่อนาโนไม่เช็คบูโร

สินเชื่อซีมันนี่ เปิดให้ขอสินเชื่อผ่านทางออนไลน์ได้ชัวร์