สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากร

สหกรณ์กรมสรรพากร มาพร้อมวงเงินกู้ที่สูงมาก

เงื่อนไขของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากร

กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานหนึ่งของราชการที่ได้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากรขึ้นมาเพื่อให้ข้าราชการกรมสรรพากรช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ อีกทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากรยังมุ่งหวังให้สมาชิกที่ลงทะเบียนสหกรณ์พึ่งพาตัวเองได้ผ่านการออมเงินฝากเพื่อรอรับดอกเบี้ยหรือบางคนก็ได้เงินปันผลจากการถือหุ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากร กระนั้นก็ตาม ท่านที่สนใจสมัครสมาชิกในปี 2565 นี้ มีเงื่อนไขว่าท่านต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจำของกรมสรรพากร ขั้นตอนแรกของการสมัครคือให้ท่านยื่นแบบฟอร์มการสมัครต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากร และจะต้องชำระค่าธรรมเนียม 50 บาทสำหรับเดือนแรก ในส่วนของค่าหุ้นที่ต้องส่งมอบทุกเดือนนั้นให้ชำระตามอัตราส่วนของเงินเดือนโดยอิงจากระบบสมาชิกสหกรณ์ในปี 2022 สำหรับสมาชิกคนใดที่ลาออกไปแล้ว หากต้องการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์กรมสรรพากรอีกครั้งต้องเว้นช่วงไว้ 6 เดือนนับจากวันที่ออกพร้อมทั้งมีค่าธรรมเนียมอีก 500 บาทคล้าบๆ กับระบบของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา

 

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากรได้รับบริการด้านใดบ้าง

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้อดีข้อเสียมีเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว แต่ถ้ามองในภาพรวมการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากรดูน่าสนใจมากกว่า เพราะหน้าที่ของสหกรณ์คือการให้บริการด้านการเงินแก่สมาชิกโดยไม่ได้ยึดเอาผลกำไรเป็นตัวตั้ง แต่เน้นไปที่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากกว่า สำหรับบริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากรที่สมาชิกพึงได้รับ เช่น เงินฝากประจำ เงินฝากออมทรัพย์ไม่เสียภาษี กู้เงินสหกรณ์ประเภทฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ เงินปันผล ทุนการศึกษาบุตร หรือ สวัสดิการด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ เมื่อเราได้รับผลประโยชน์จากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากร เราก็ควรปฏิบัติตามหน้าที่ของสมาชิกที่ดีด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสหกรณ์กรมสรรพากรเพื่อแสดงความเห็นและใช้สิทธิลงคะแนนเสียง รวมไปถึงการเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นมาบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากรเพื่อให้สหกรณ์เติบโตและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยเราสามารถเช็คสหกรณ์ออมทรัพย์ข้อมูลเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ http://www.rdcoop.com/publish/index.php/2014-09-14-09-08-12/2014-09-14-09-08-48 ซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่ระบบสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น แต่ยังรวบรวมข้อมูลสำคัญด้านอื่นๆ ที่สมาชิกควรรับรู้เหมือนกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมเอาไว้ด้วย

 

เพิ่มหลักประกันในชีวิตด้วยสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากร

พนักงานประจำถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงในระดับหนึ่ง แต่จะดีกว่านั้นหากลงทะเบียนสหกรณ์เอาไว้ด้วย อย่างเช่นถ้าเป็นพนักงานกรมสรรพากรหรือข้าราชการกรมสรรพากร เขาจะมีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากรที่เปรียบเสมือนองค์กรเล็ก ๆ ภายในที่เอาไว้ช่วยเหลือสมาชิกผ่านบริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแจกเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือปล่อยกู้ฉุกเฉินสหกรณ์ในอัตราดอกเบี้ยต่ำให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากรที่เดือดร้อนเรื่องเงิน นอกจากนี้ ยังมีสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ของสมาชิกอีกด้วย เช่น เงินทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก เงินช่วยเหลือหากสมาชิกเสียชีวิต และเงินช่วยเหลือสำหรับสมาชิกที่ประสบภัยทางธรรมชาติ หากพิจารณาสวัสดิการเหล่านี้จะพบว่าเป็นหลักประกันดี ๆ นี่เอง เพราะถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากร ครั้นเกิดเหตุด่วนที่ต้องใช้เงิน ท่านอาจจะต้องไปกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่คิดดอกเบี้ยสูง หรือกรณีที่ท่านเป็นเสาหลักครอบครัวแต่ดันถึงแก่กรรม อาจทำให้ครอบครัวมีภาระทางการเงินมากขึ้น

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

สินเชื่อส่วนบุคคลไทยพาณิชย์

สินเชื่อบุคคลไทยพาณิชย์คิดดอกเบี้ยถูกมาก

สมัครแอป ธกส

แอปธนาคาร ธกส ดาวน์โหลดง่ายไม่ถึง 1 นาที