สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล มีเงินกู้หลากหลายแบบ

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาลมีวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างไร?

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาลมีวิสัยทัศน์ว่าจะต้องเป็นสหกรณ์ชั้นนำ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีสมาชิกเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้แม้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด จะวิสัยทัศน์สั้น ๆ แต่ความหมายนั้นลึกซึ้งและเข้ากับพันธกิจสหกรณ์วชิรพยาบาลที่มีเป้าหมายว่าเป็นองค์กรที่ให้บริการทางด้านการเงินอย่างมาตรฐาน เข้ากับกฎหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์ อีกทั้งหน้าที่ของสหกรณ์ยังมอบสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสมาชิก นอกจากนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาลยังมุ่งเน้นพัฒนาสมาชิกทุกคนให้พร้อมต่อการบริหารสหกรณ์ภายใต้อุดมการณ์ และพัฒนาสหกรณ์ให้ได้มาตรฐานของสถาบันการเงินชั้นนำ อย่างไรก็ตาม หากคุณทำงานในเครือโรงพยาบาลวชิรพยาบาลแล้วสนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสหกรณ์ ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกได้ที่ www.vajiracoop.cm ระบบสมาชิก โดยกระบวนการสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ของที่สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาลไม่ได้แตกต่างจากที่อื่นมากนัก และมีขั้นตอนที่เข้าใจง่าย

 

ประเภทเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล

นอกจากสถาบันการเงินทั่วไปแล้ว กล่าวได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นอีกหนึ่งองค์กรในปี 2565 ที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกได้โดยเฉพาะบริการปล่อยเงินกู้ที่ไม่ต่างจากสถาบันการเงินเลย ทั้งนี้ จึงขอยกตัวอย่างสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาลที่มีเงินกู้สหกรณ์อยู่หลายประเภทด้วยการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นบริการเงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้ประกันภัยใช้ผู้ค้ำประกัน เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้เกษียณ เงินกู้แบบพิเศษใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือเงินกู้พิเศษเพื่อบ้านหลังแรก ข้อดีของการกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาลคือสมาชิกจะได้ดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ถูกกว่าสถาบันการเงินทั่วไปในปี 2022 ทำให้ผู้ขอกู้ลดภาระดอกเบี้ยไปได้เยอะพอสมควร แต่ก็ต้องติดตามเงื่อนไขหรืออ่านข้อมูลในข้อบังคับสหกรณ์ให้ดีด้วย เพราะจะได้รู้ว่าเงินที่กู้มานั้นต้องชำระคืนภายในระยะเวลากี่เดือน เงื่อนไขนี้ยังรวมไปถึงเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยเหมือนกัน เพราะสมาชิกจะได้เข้าใจว่าดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จะได้รับรวมถึงวันที่จะได้รับผลตอบแทนนั้นคือเมื่อไหร่

 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาลสร้างความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน

สำหรับใครที่ทำงานในเครือของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ขอบอกเลยว่าคุณสามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินได้ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล หากคุณเป็นคนที่ต้องการเงินทุนในการลงทุนธุรกิจหรือทำอาชีพเสริม เงินกู้สหกรณ์ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์ถูกกว่าธนาคารและสถาบันการเงินทั่วไป แต่ถ้าใครที่ไม่ได้เดือดร้อนที่จะต้องขอกู้กับทางสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล ก็สามารถถือหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อรอรับเงินปันผลหรือออมเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์แทนได้เหมือนกัน ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาลยึดหลักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกันระหว่างสมาชิก พร้อมทั้งมีหมุดหมายที่จะเป็นศูนย์กลางผู้ให้บริการทางการเงินที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง หากคุณสนใจก็สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 02-241-8111 หรืออีเมล์ [email protected]

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา ฝากเงินก็ได้ กู้เงินก็ดี

แอปธนาคารกรุงเทพ

แอปธนาคารกรุงเทพ เปิดให้กู้ยืมเงินผ่านแอพได้จริง