วิธีการรายงานตัวว่างงานประกันสังคมออนไลน์ 2565/2022

การถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันทำให้เราขาดรายได้หลักไปจะหางานทำใหม่ก็หายากในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เพราะบริษัทต่างๆก็มีการปรับลดพนักงานลงแต่ยังดีที่ทางสำนักงานประกันสังคมสามารถให้ผู้ที่ว่างงานได้ทำการลงทะเบียนรายงานตัวว่างงานกับทางสำนักงานประกันสังคมโดยผู้ที่ว่างงานจะต้องมีการรายงานตัวว่างงานประกันสังคมตามวันเวลาที่ได้กำหนดไว้ซึ่งหากว่า เราไม่ไปรายงานตัวว่างงานก็จะทำให้ไม่ได้รับเงินชดเชยซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องรู้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรายงานตัวว่างงานและเมื่อคุณได้ทำการรายงานตัวลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมมาตรา 33 ออนไลน์ ส่วนจำนวนเงินชดเชยนั้นจะขึ้นอยู่กับกรณีในการว่างงานเพราะแต่ละคนจะมีกรณีที่ออกจากงานแตกต่างกันเช่น ถูกเลิกจ้าง หมดอายุสัญญา ลาออกเอง และถ้ามีใครที่ยังไม่ทราบว่าเมื่อออกจากงานแล้วเราจะได้รับเงินชดเชยจากสำนักงานประกันสังคม คุณก็สามารถบอกผู้นั้นให้ทำการลงทะเบียนรายงานตัวว่างงานเพื่อขอรับสิทธิเงินชดเชย กรณีว่างงานโดยผู้ที่สามารถลงทะเบียนขอรับเงินชดเชยได้จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เท่านั้นซึ่งถ้าเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39 หรือมาตรา 40 จะไม่ได้รับเงินชดเชยในกรณีว่างงาน

รายงานตัวว่างงานประกันสังคมกกี่วันจะได้รับเงินชดเชย

สำหรับผู้ที่รายงานตัวว่างงานประกันสังคมอาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรายงานตัวว่างงานนั้นจะได้รับเงินเมื่อไหร่โดยส่วนใหญ่เมื่อเราได้ทำการรายงานตัวว่างงานประกันสังคมแล้ว เงินก็จะถูกโอนเข้ามาในบัญชีของคุณภายใน 5-7 วันทำการโดยทางสำนักงานประกันสังคมจะทำการอนุมัติเมื่อคุณได้รายงานตัวคนว่างงานประกันสังคมซึ่งหากใครไม่สะดวกในการรายงานตัวว่างงานประกันสังคมสามารถทำการรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ได้แต่ถ้าใครอยากจะรายงานตัวว่างงานไม่ได้ก็สามารถทำการรายงานตัวว่างงานประกันสังคมได้ที่จังหวัดที่คุณอาศัยอยู่ซึ่งการรายงานตัวจะต้องมีใบนัดรายงานตัวโดยสามารถรายงานตัวก่อน 7 วันหรือหลัง 7 วันก็ได้ ส่วนวิธีรายงานตัวว่างงานผ่านเน็ตสามารถทำได้ง่ายมากให้คุณเข้าสู่ระบบที่หน้าเว็บไซต์ประกันสังคมแล้วทำการเลือกรายงานตัวว่างงานประกันสังคมเพียงเท่านี้คุณก็สามารถรายงานตัวได้แล้ว ได้รับทั้งเงิน สิทธิ์ต่างๆ โดยไม่ต้องไปกู้เงินด่วนออนไลน์เลย

รายงานตัวว่างงานประกันสังคมต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ผู้ที่เดินทางไปรายงานตัวว่างงานประกันสังคมจะต้อง เตรียมใบนัดรายงานตัวว่างงานทุกครั้ง โดยการรายงานตัวจะรายงานตัวครั้งละ 1 เดือนหรือคุณจะทำการรายงานตัวก่อนวันนัด 7 วันหรือหลังจากวันที่นัดไปแล้ว 7 วันก็ได้ก็ยังถือว่าเป็นการรายงานตัวคนว่างงานประกันสังคมอยู่แต่หากกรณีที่คุณรายงานตัวว่างงานประกันสังคมเกิน 7 วันไปแล้วถือว่าคุณได้ทำการรายงานตัวว่างงานช้า คุณก็จะต้องทำการแจ้งเหตุผลทำไมรายงานตัวช้าให้กับสำนักงานประกันสังคมทราบเพื่อที่จะทำให้คุณได้รับสิทธิ์เงินชดเชยประกันสังคมในกรณีที่ว่างงานในเดือนนั้น