ลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 ใครสามารถลงได้บ้าง

การว่างงานถือว่าเป้นเรื่องที่ทุกคนไม่อยากจะเจอรหว่างที่กำลังมีการแพร่ระบาดโควิด-19 แต่ใครจะไปรู้ว่ามรสุมได้พัดผ่านมาหาเราทำให้เราต้องอยู่ในสภาวะว่างงาน ไม่มีงานทำ จะหางานใหม่ก็ทำได้ยากในเวลานี้เพราะหลายบริษัทก็เริ่มที่จะปิดตัวลงกันเป็นจำนวนมากแต่อย่าลืมว่า ในทุกเดือนเรามีการส่งเงินประกันสังคมซึ่งเงินประกันในส่วนนี้จะช่วยเหลือเราในกรณีที่เราว่างงาน เมื่อคุณได้ทำการออกจากงานแล้วให้ทำการแจ้งว่างงานประกันสังคมเพื่อที่ทางประกันสังคมจะได้รับทราบโดยคุณจะต้องทำการลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33เพื่อจะขอรับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคมหรือผู้ประกันตนตามมาตรา 33จะทำการลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33 ก็ได้เช่นกันซึ่งจะเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ชอบเดินทางไปสำนักงานประกันสังคมเพื่อทำการลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 

ลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 จะได้รับสิทธิจากประกันสังคมอะไรบ้าง

สำหรับเงินชดเชยจากการว่างงานหรือตกงานจะขึ้นอยู่กับสิทธิชดเชยผู้ประกันตนตามมาตรา 33 การที่ลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 กรณีถูกเลิกจ้างงานจะได้รับเงิน 70% ของค่าจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะได้รับเงินไม่เกิน 200 วันจากสำนักงานประกันสังคม ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมมาตรา 33กรณีลาออกเองหรือหมดสัญญาในจ้างงาน จะได้รับเงิน 45% ของค่าจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะได้รับเงินครั้งละไม่เกิน 90 วันจากสำนักงานประกันสังคมแต่จะต้องส่งเงินสมทบมากกว่า 6 เดือนถึง 15 เดือนก่อนวันที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะว่างงานไม่ใช่นั้นจะไม่สามารถลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 ได้ซึ่งจะทำให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 อดรับสิทธิ์จากสำนักงานประกันสังคมไป สำหรับการลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 มีใครได้สิทธิบ้าง ผู้ที่สามารถได้รับสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำแล้วต้องการลาออกจากงานเมื่อได้ลาออก/ว่างงาน/เลิกจ้างก้จะได้รับเงินที่แตกต่างกันโดยจะขึ้นแต่ละกรณีกันไปและนอกจากนี้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 สามารถใช้สิทธิ์จากสวัสดิการจากทางประกันสังคมโดยที่ไม่ต้องสำรองจ่ายเงินเลย เช่น ค่าทำฟันซึ่งจะได้รับปีละ 900 บาท, ค่ารักษาพยาบาลลตามสิทธิ์ที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ได้เลือกโรงพยาบาลไว้และค่าคลอดบุตรที่จะเบิกเงินจำนวน 15,000 บาทได้ซึ่งจะมีการเพิ่มค่าฝากครรภ์จำนวน 5 ครั้งจำนวน 1,500 บาท(จากเดิมเพียงแค่ 3 ครั้งเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 บาท) จะเริ่มใช้วันที่ 1 มกราคมเป็นต้นไป การลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 สามารถดำเนินการด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านหรือจะใช้วิธีลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33 ก็ได้ 

การรายงานเมื่อได้ทำการลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ได้ลาออกจากงานประจำแล้ว ในทำการลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 และเมื่อถึงกำหนดรายงานตัวผู้ประกันตนตามมาตรา 33 สามารถรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ได้เหมือนกับลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33 เลย โดยทำการเข้าสู่ระบบแล้วทพการเลือกรายงานตังผู้ประกันตนซึ่งจะไม่ยุ่งยากก็สามารถรายงานตัวได้แล้ว